مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در راستای ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ موافقت اولیه خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نمود. با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز یکی از قطبهای علمی و صنعتی کشور محسوب می شود، کمک به رونق اقتصاد استانی مبتنی بر فناوری و ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور سرفصل برنامه راهبردی این مرکز می باشد. این مرکز در تلاش است به بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های منجر به توسعه فناوری پرداخته و با تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناور قابل عرضه به بازار گامی در جهت نیل به اهداف ایران ۱۴۰۴ و رسیدن به چشم انداز سند توسعه ایرانی اسلامی بردارد.

roshd estegrar    2ndevent   events