roshd estegrar   kafshuni   events

2.1در تاریخ 24 اردیبهشت با حضور 29 تیم کارآفرین، رویداد کارآفرینی علم داده با هدف آشنایی دانش آموختگان علوم مختلف دانشگاهی با ادبیات کارآفرینی، ایجاد ارتباط متقابل بین فعالین اقتصادی و ایده پردازان در زمینه های مختلف، جذب و استقرار تیم های کارآفرین در مر کز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، برگزار گردید،که پس از رقابت تیم های شرکت کننده ، 12 تیم برتر انتخاب و به مرحله دوم رویداد راه یافتند.

در روز دوم رویداد با همکاری مربیان رویداد و اساتید ارجمند، کارگاه های آموزشی برای دانشجویان مستعد و شرکت کنندگان در این رویداد، برگزار گردید تا ضمن آشنایی با فضای کسب و کار و کارآفرینی،  در قالب تیم های مختلف استارت آپی با یکدیگر رقابت نمایند.

در پایان و همزمان با همایش بزرگ کارآفرینان دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، به سه تیم برتر هدایای نفیس حمایتی مرکز رشد دانشگاه تخیصص داده شد و از دانش آموختگان کارآفرینان برتر شرکت کننده در همایش نیز تقدیر و قدردانی به عمل آمد.