2.1در تاریخ 24 اردیبهشت با حضور 29 تیم کارآفرین، رویداد کارآفرینی علم داده با هدف آشنایی دانش آموختگان علوم مختلف دانشگاهی با ادبیات کارآفرینی، ایجاد ارتباط متقابل بین فعالین اقتصادی و ایده پردازان در زمینه های مختلف، جذب و استقرار تیم های کارآفرین در مر کز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، برگزار گردید،که پس از رقابت تیم های شرکت کننده ، 12 تیم برتر انتخاب و به مرحله دوم رویداد راه یافتند.

در روز دوم رویداد با همکاری مربیان رویداد و اساتید ارجمند، کارگاه های آموزشی برای دانشجویان مستعد و شرکت کنندگان در این رویداد، برگزار گردید تا ضمن آشنایی با فضای کسب و کار و کارآفرینی،  در قالب تیم های مختلف استارت آپی با یکدیگر رقابت نمایند.

در پایان و همزمان با همایش بزرگ کارآفرینان دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، به سه تیم برتر هدایای نفیس حمایتی مرکز رشد دانشگاه تخیصص داده شد و از دانش آموختگان کارآفرینان برتر شرکت کننده در همایش نیز تقدیر و قدردانی به عمل آمد.