پیش رشد

حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی، اختصاصی و ویژه مرکز رشد به شرح زیر است:

فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و …؛

تجهیزات اولیه اداری شامل رایانه، اینترنت و …؛

استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و …؛

امکان حضور در نمایشگاههای تخصصی و جشنواره های مورد نیاز؛

پرداخت تسهیلات ساخت نمونه اولیه از محل بودجه پژوهشی؛

با توجه به خروج موفق یا ناموفق هسته های فناور، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایتهای انجام گرفته ( صفر تا صد درصد) را از هسته فناور دریافت کند. میزان درصد بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.