مرکز تحقیقات صنعت چرم و کفش

ico-stat
38+
ماشین آلات و تجهیزات
ico-stat
178+
پروژه های اتمام یافته و در دست اقدام
ico-stat
130+
همکاران و مشتریان راضی
ico-stat
79+
واخد های مستقر