ارتباط با ما

لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذازید

فرم ارتباط با ما

دفتر مرکزی :تبریز ایل گلی فلکه خیام خیابان سینا مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تلفن : 02 - 0000000 - 041 / کدپستی: 0000000000

ico-stat
38+
ماشین آلات و تجهیزات
ico-stat
178+
پروژه های اتمام یافته و در دست اقدام
ico-stat
130+
همکاران و مشتریان راضی
ico-stat
79+
واخد های مستقر